Jak zgłaszać reklamację?

  • Reklamacje będą uwzględniane tylko z dołączoną kopią dowodu zakupu (faktura lub paragon).
  • W przypadku reklamacji towaru uszkodzonego w transporcie prosimy o dostarczenie protokołu szkody, co ułatwi i przyśpieszy proces reklamacji.
  • Jeżeli kupujący stwierdzi jakąkolwiek niezgodność przedmiotu z opisem przedmiotu przysługuje mu prawo zwrotu po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia przyczyn niezgodności.
  • Towar reklamowany wysyłany jest na koszt kupującego bądź dostarczony przez niego osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • W przypadku zasadnej reklamacji towar naprawiony/wymieniony wysyłamy na Nasz koszt.
  • W przypadku reklamacji bezzasadnych kupujący zostanie obciążony kosztem odesłania towaru.